Objekt som liknar Kuriosa

Primära flikar

Sidenmålning

Erotiskt motiv, Orientaliskt, modell äldre, motivet: 22x21 oramad