Objekt som liknar Kuriosa

Primära flikar

Ikon

kopia efter äldre förebild, 30x25, (färgbortfall)