Objekt som liknar Takfotogenlampa

Primära flikar

Litografi

Stockholm från Mälaren, Central-Tryckeriet, Sent 1800-tal, motivet: 45 x 73