Objekt som liknar Akvarell

Primära flikar

Blandteknik

Marika Voss, Skisser, 61x45 resp 42x51 resp 46x57

Akvarell

Marika Lang (f. 1961), Fiskhamnen, signerad, 39x29

Oljemålningar

2 st. Marika af Trolle, stilleben, signerad. 40x32

Oljemålningar

2 st. Marika af Trolle, stilleben, signerad. 40x32

Oljemålning

Marika af Ekström, blomsterstilleben, 26x38

Oljemålning

Marika af Ekström, Blomsterstilleben, 45 x 34

Blandteknik

Marika Lang (f. 1961), Sverige. ”Orionteatern”, 38x28 cm

Färglitografi

Marika Lang (f. 1961), 65/190, motivet: 37x26

Färglitografier

2 st, Marika Lang (f. 1961), Sverige. Kafferep, motivet: 56x39

Färglitografi

Marika Lang (f. 1961), I galleriet, 82/290, motivet: 24, 5 x 31, 5

Färglitografier

2 st. Marika Lang (f. 1961), Sverige. Numrerade och signerade. Motivet: 23x31

Färglitografi

Marika Lang (f. 1961), 124/360, Feskekörka, motivet: 57x80

Färglitografi

Marika Lang (f. 1961), Köksinteriör, 151/180, motivet: 41x58

Grafiskt blad

Marika Lang (f. 1961), Handkolorerad, Dansande par, motivet: 16x14