Objekt som liknar Akvarell

Primära flikar

Akvarell

tillskriven Clara Löfgren, hus på bakgård, motivet: 17x25

Akvarell

Clara Löfgren (1843-1923), Alvastra klosterruin, motivet: 29 x 22

Akvarell

Fernand Truffaut (1866-1955), Frankrike. Rue Royale mot Place de la Concorde, Paris. Signerad. Motivet: 31x48 cm

Akvarell

F Sauvage, 1931, Motiv från Frankrike, 40x23

Akvarell

Georges Laporte (1926-2000), ramens innermått: 26x38

Akvarell

Jules Lessore, Paris, otydligt signatur, motivets mått: 22x32

Akvarell

Roger Mühl (1929-2008), La Plage, 55x58

Akvarell

Georges Laporte (1926-2000), Stilleben, motivet: 33 x 25

Akvarell

K. Bergqvist, Blomsterhandlare, Paris, 1929, 41 x 27

Akvarell

Osmo Isaksson (f. 1918), Signerad, 1953, Paris. Motivet: 43x29cm

Akvarell

Bertrand Edouard de Chapeaux, Jardin de Luxenbourg, Paris, 26 x 34