Objekt som liknar Häften

Primära flikar

Häften

2 st. Palmstruch, Svensk Botanik, Andra Bandet, no. 19 och 20, 1803

Häften

3 st. Palmstruch, Svensk Botanik, no. 16, 17 och 18, Andra Bandet, 1803

Häften

3 st. Palmstruch, Svensk Botanik, Andra Bandet, no. 13, 14 och 15, 1803

Häften

3 st. Svensk Botanik, Palmstruch, Andra Bandet, 1803, no. 10, 11 och 12

Häften

2 st. J W Palmstruch, Svensk Botanik, Första bandet, nr. 2 och ¤, Stockholm 1802, sammanlagt 12 st. handkolorerade plancher

Bok

J. P. Westring, Svenska Lafarnas Färghistoria, I: a Bandet, Stockholm, 1806, 5 st. handkolorerade plancher, originalomslag,

Bok

Jesper Svedberg (1653-1735), Schibboleth Svenska språkets rycht och richtighet, 1716, bandet troligen samtida

Häften

cirka 60st, Svenska slott & herresäten

Häften

ca 50 del, Svenska Slott & Herresäten vid 1900-talets början

Häften

Svenska slott & herresäten, från 1900-talets början

Häften

Auktioner, 1900-talets första hälft

Häften

Svenska Fåglar, med planchverk efter Von Wright

Häften

10 st, varav Napp & Nytt 5 st, 1960-tal

Häften

2 st. Svensk Botanik, Palmstruch, n: o 3 och 4, 1803

Häften

2 st. Svensk Botanik, Palmstruch, n: o 5 och 6, 1802

Häften

2 st. Svernsk Botanik, Palmstruch, nr. 1 + 2, 1802