Objekt som liknar Pipor

Primära flikar

Pipor

2 st, Silver 1858 & bemålad i porlin