Primära flikar

Skålar

6+ 4 st, Nanny Still (1926-2009), Finland. Grapponia, Riihimäen Lasi. Diameter: 9,5-12