Objekt som liknar Skålar

Primära flikar

Skål

Kristall, diameter: 23, höjd: 15