Objekt som liknar Vas

Primära flikar

Vaser

1 par, färgade, silverdekor, H14

Vaser

2 st. grönt flussglas, silverdekor, H12

Fat

med silverdekor, längd: 39 cm

Kanna

+ 2 glas, Silverdekor. Höjd: 8-19