Objekt som liknar Kannor

Primära flikar

Kanna

+ skål, 2 delar, Nittsjö, diameter: 27, höjd: 7-16 cm