Objekt som liknar Koppar

Primära flikar

Koppar

2st Kina 1700-tal + snäckskål 1800-tal, längd: 26

Koppar

4 st, 1800-talets första hälft, bland annat Furstenburg

Kopp

med hänklar + lock & fat 1800-tal

Koppar

2 st. Kina, 1700-/1800-tal, höjd: 9 - 12 ett öra saknas

Koppar

2 st, enligt uppgift Frankrike, 1800-tal

Kopp

med fat, Sevres, tidigt 1800-tal, efterdekorerat

Kopp

Kina, 1700-tal (lagning 1800-tal)

Bojaner

1-par, Kina 1800-tal (lock med sk.)