Objekt som liknar Vas + skålar

Primära flikar

Skålar

2 st Stålhane/Nylund, längd: 15-17

Skålar

2 st. Gunnar Nylund, Rörstrand, höjd: 19 + 11

Skål

Rörstrand, Gunnar Nylund, längd: 15

Skålar

2 st, Gunnar Nylund, Rörstrand, höjd: 5

Skål

Gunnar Nylund, Rörstrand, dia:13, höjd: 7

Skål

Gunnar Nylund,Rörstrand, dia 14

Skål

Rörstrand, Gunnar Nylund, höjd: 10