Objekt som liknar Vaser

Primära flikar

Vaser

+ skål, Rörstrand, höjd: 7 - 26

Vas

+ skål, 2 delar, Rörstrand. Höjd: 7-15,17 Dia

Vas

+ skål, Rörstrand, höjd: 16 + dia 25

Vas

+ skål, Rörstrand, höjd: 16 + dia 13

Vas+

skål, Rörstrand Majolika, höjd: 21-10

Vas

+ skål, Stengods, Rörstrand, längd: 19, höjd: 17

Vas

+ Skål, Rörstrand, längd: 23 resp, höjd: 21

Vas

+ skål, Rörstrand, Drejargruppen, höjd: 10-24

Vas

+ skålar, 2 st, Ritzi, Rörstrand, H.6 - 22

Vas

+ kanna + skål, 3 delar, Gefle & Rörstrand. Höjd: 7-34

Vas

Rörstrand, I. Persson H. 20 + Skålar, 2 st Boda

Vas

+ Skål, Rörstrand, Daldansen. Höjd: 18-22 cm

Vaser

2 st, jugend, Rörstrand, + 2 st skålar

Vas

+ skål, Gefle+ Rörstrand, höjd: 7+ 15

Vas

+ Skål, Rörstrand, Ilse Claesson, höjd: 21, diameter: 17

Vaser

+ skål, 3 delar, Rörstrand, Nylund & Stålhane. Höjd: 6-11

Vas+

Skål Carl-Harry Stålhane (1920-1990), Rörstrand, höjd: 17, diameter: 12

Vas

+skål, Rörstrand, Gunnar NYlund