Primära flikar

Kaffeservis

Rosenthal ca 25 del, + fat, Kunglig dansk