Objekt som liknar Flygel

Primära flikar

Flygel

August Förster, , längd: 155, No 100920, 1963

Flygel

Petrov, Tjeckoslovakien, Modell 4, 68125

Flygel

Petrov, Tjeckoslovakien, Modell 4, 68125

Flygel

Julius Blüthner, 1931, mahogny, serienummer 115952, längd: 153 cm

Flygel

Steinweg, n:r 60124, modell 140, + pall

Flygel

August Förster, Modell 170, Jubileumsflygel 1959, + pall

Flygel

Bechstein, Serie no: 140110, 1935-36, längd: ca 155

Flygel

Andreas Christensen, Danmark, L140, mahogny

Flygel

Hornung & Möller, Köpenhamn, L.150