Primära flikar

Oljemålning

Pietro Dalla-Santa (1931-2002), sjölandskap, 18x23