Objekt som liknar Vas

Primära flikar

Kanna +

lockurna + vas, bl.a. Rörstrand, höjd: 16 - 30

Vas

+ kanna, Rörstrand, höjd: 31 + 25

Vas

+ kanna, 2 delar, Carl Harry Stålhane & Gunnar Nylund, Rörstrand, höjd: 10-17

Vas

+ kanna, Rörstrand, Nylund & Stålhane, höjd: 11-25

Vas

+ kanna, Gunnar Nylund (1904-1997), Rörstrand + kanna, Palshus, Danmark, höjd: 24 + 15

Vas+

kanna, Keramik, Rörstrand/Gefle

Vaser

1 par + kanna, Rörstrand, (en vas är lagad)

Vas

+ kanna, Rörstrand, Pia Törnell, 1997. Höjd: 17-22

Vas

+ kanna, Rörstrand, Sekelskiffte 1900. Höjd: 16,5 - 17 cm

Kanna / vas

Carl-Harry Stålhane (1920-1990), Rörstrand, höjd: 22

Kanna+vas

Gunnar Nylund (1904-1997), Rörstrand/Saxbo, höjd: 12-23

Kanna + vas

Rörstrand, Gunnar Nylund (1904-1997), höjd: 26 + 15

Vas / kanna

Gunnar Nylund (1904-1997), Sverige. Rörstrand. Höjd: 36 cm